Anonym døgnbehandling på STIEN

ANONYM DØGNBEHANDLING PÅ STIEN


Alle borgere i Danmark, som har udfordringer med misbrug af euforiserende stoffer, har krav på at modtage anonym stofmisbrugsbehandling. Hvis misbruget har væsentligt styrke kan du søge om at komme i døgnbehandling.

Døgnbehandling betyder at du indskrives i et døgntilbud, hvor du skal være indlagt i hele behandlingsperioden. Fordelene ved døgnbehandling er at man her får den størst mulige servicepakke. Det er således muligt at arbejde intenst, og på dagligt plan, med de udfordringer, som lægger til grund for misbruget. Derudover bliver man afrust i tilbuddet, hvilket betyder at der hele tiden er kompetent personale til stede. Døgnbehandling er alt andet lige den mest effektive form for behandling af stofmisbrug, hvilket øger chancerne for at opnå fuld stoffrihed efterfølgende. STIENs døgnbehandlingstilbud er godkendt af Socialtilsynet, og lever derfor op til de krav der gælder for at kunne behandle borgere med misbrugsproblemer, som får en bevilling til at vælge et tilbud som STIENs.

STIEN tilbyder således døgnbehandling efter Servicelovens § 101 såfremt en borger ønsker det, og efter aftale med det lokale rusmiddelcenter. Behandlingen inddrager altid de pårørende i hensigtsmæssigt omfang og dermed gør vi alt hvad vi kan, for at genskabe en sund tilværelse for den person der er i behandling, men også familien.

Vi har igennem årene haft et rigtigt godt samarbejde med mange kommuner, som har givet mange borgere med misbrugsproblemer mulighed for at komme i døgnbehandling på STIEN. I langt de fleste tilfælde er det lykkedes at afhjælpe misbruget og hjælpe den enkelte med at skabe betingelserne for et godt liv uden misbrug.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at hvis du har fået bevilliget døgnbehandling til et stofmisbrug, har du en betydelig grad af frit valg såfremt det sted du selv ønsker at være i behandling hos, kan møde dine konkrete og individuelle behandlingsbehov.

Hvis du kommer i døgnbehandling efter Servicelovens §101 vil du samtidigt være omfattet af lovens §107. Det skyldes at alle døgnbehandlingsforløb på STIEN er at betegne som ”midlertidige botilbud”. Der gælder uanset om man er i et kortere eller længere stofmisbrugsbehandlingsforløb. STIEN er underlagt Socialtilsynet i forhold til at leve op til en række krav til bl.a. dit værelse, stedets fysiske faciliteter og lign. §107 omfatter altså det forhold at man har et midlertidigt værelse på STIEN. Servicelovens § 107 er først og fremmest med til at sikre, at vi som sted lever op til de kvalitetskrav der gælder i forhold til at tilbyde den enkelte en ordentlig fysisk ramme for sit forløb.

STIENs døgnbehandlingstilbud er 100 % anonymt. Vi har mange års erfaring med succesfuld døgnbehandling af stofmisbrug. Vi tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilpasset stofmisbrugsbehandling. 8 ud af 10 der kommer i offentlige betalt stofmisbrugsbehandling på STIEN gennemfører deres forløb succesfuldt og bliver stoffri. Læs hele lovteksten til Servicelovens §101 her (Link: https://danskelove.dk/serviceloven/101)