Arbejdstilsynet

ARBEJDSTILSYNET


STIEN er, som alle andre arbejdspladser i Danmark, underlagt tilsyn af Arbejdstilsynet. Vi vægter trivsel i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø højt og foretager altid de nødvendige foranstaltninger for at sikre dette.

Arbejdstilsynet har selv defineret sine kerneopgaver således (fra www.at.dk): Arbejdstilsynet har tre kerneopgaver:

• Tilsyn: Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne.
• Kommunikation: Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden og krav til et godt arbejdsmiljø, så virksomhederne bliver i stand til selv at forebygge og følge op på arbejdsmiljøproblemer.
• Regulering og arbejdsmiljøudvikling: Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende målrettet og tidssvarende regulering på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøloven sætter rammen for Arbejdstilsynets arbejde og opgaver. I denne lov fremgår det også, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.