Hvordan kommer jeg ind på STIEN med offentlig finansiering

HVORDAN KOMMER JEG IND PÅ STIEN MED OFFENTLIG FINANSIERING?


Du kan komme i behandling på STIEN hvis du gennem et rusmiddelcenter har fået en bevilling. Dette som følge af at vi er godkendt af Socialtilsynet til at behandlere borgere med misbrug.

Det er vigtigt, at understrege, at det alene er kommunen, som kan træffe afgørelse om at bevillige misbrugsbehandling. Du har dog en række rettigheder, som har hjemmel i hhv. Serviceloven og Sundhedsloven, hvis du har et misbrug og anmoder det lokale rusmiddelcenter om et behandlingstilbud. I første omgang bør man altid kontakte det lokale rusmiddelcenter, som skal vurdere behovet og derefter afgøre hvilken behandling, herunder døgn- eller ambulant, som skal finde sted. Servicelovens § 101 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på behandling. Et tilbud skal bl.a. ifølge loven iværksættes ”senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen”.

Det er det kommunale rusmiddelcenters opgave, at tilbyde dig den hjælp du har brug for hvis du har udfordringer med misbrug. Men du skal som sagt være opmærksom på, at det er helt op til kommunen om der skal tilbydes et ambulant- eller døgnforløb samt om det skal ske hos rusmiddelcenteret eller en anden aktør, f.eks. et privat behandlingstilbud som STIEN.

Du har således krav på at få dit konkrete behov vurderet, men det er op til det offentlige rusmiddelcenter hvordan de bedst kan møde dine behov. Du skal være opmærksom på at du har krav på anonymitet uanset hvilket behandlingstilbud du bliver tilbudt.

Man har altid mulighed for at klage over den afgørelse rusmiddelcenteret har truffet, hvis man ikke mener den møder de faktiske behandlingsbehov der er gældende.