Indskrivningsprocedure

INDSKRIVNINGSPROCEDURE


Hvis du har en eller flere sociale udfordringer eller generelt har oplevet en betydelig social deroute, kan du anmode om at blive optaget på en af STIENs omsorgspladser. Den typiske procedure i et omsorgsforløb vil være følgende:

• Der tages kontakt til STIEN. Enten ved at du selv henvender dig eller gennem din kommunale sagsbehandler.

• Der aftales et forbesøg hos os, hvor vi får en snak om gensidige forventninger samt fastlægger om der er grundlag for et omsorgsforløb ift. Servicelovens §110.

• Du indskrives på STIEN. Her bliver får du bl.a. udleveret materiale om opholdet, en mappe om reglerne og dagligdagen på stedet, afgiver en række samtykkeerklæringer, bliver tilset af sundhedsfagligt personale samt får dit eget eneværelse.

• Efter ca. 14 dage til 1 mdr. udarbejdes en opholdsplan, som omfatter de indsatser der iværksættes i dit forløb på STIEN, ligesom den indeholder oplysninger om dig der er relevant for at give dig den bedst mulige hjælp både under og efter forløbet.

• Der er i hele dit omsorgsforløb et tæt samarbejde med den kommune du bor i. Denne betegnes som din handlekommune.

• Du får under hele forløbet hjælp til at håndtere dine udfordringer, både fysiske, mentalt, privatøkonomisk, kontakt med det offentlige og andet der måtte være relevant.

• Du kan have adresse på STIEN hvis du ikke selv har en adresse hvor du kan modtage post.

• Første del af dit omsorgsforløb er stabiliserende og rehabiliterende. Det foregår på vores matrikel på Tørningvej. Anden del er resocialiserende og samfundsinkluderende. Det foregår på vores matrikel på Jernhytvej. Derfor vil forløbene typisk afvikles på de to matrikler, hvor reglerne for ophold det enkelte sted afspejler det formål der tilsigtes i forløbet. Du får meget mere information herom ifm. dit ophold.

• Det er forventningen at dit forløb kan afsluttes når du har opnået en betydelig selvstændighed i dit eget liv og er i stand til at håndtere din tilværelse på en hensigtsmæssig måde uden dominerende udfordringer.

I dit omsorgsforløb skal du være opmærksom på at når du opholder dig på matriklen, Tørningvej, vil der være en daglig betaling for kost på kr. 80,-. Der betales altid forud og for en mdr. ad gangen. Evt. restance vil naturligvis refunderes til dig hvis du afbryder dit forløb inden udløbet af en måned. Beløbet på kr. 80,- dækker over alle daglige måltider, mellemmåltider, kaffe, kakao, mælk, juice og lign. Du har således ikke øvrige udgifter til forplejning i forløb på Tørningvej. På matriklen, Jernhytvej, er der ikke betaling for kost, da du selv har ansvaret for at handle, lave mad, vaske tøj osv. Din kommune kan i øvrigt fastlægge en betaling for logi på op til kr. 93,- pr. døgn jf. gældende lov. Om kommunen træffer afgørelse om denne betaling eller ej afhænger af din privatøkonomiske situation og dit månedlige rådighedsbeløb. Du får hjælp til at udarbejde budget og generel privatøkonomisk rådgivning i forløbet på STIEN.