Kan jeg komme i omsorgsforløb på STIEN?

KAN JEG KOMME I OMSORGSFORLØB PÅ STIEN?


Det er STIEN der træffer afgørelse om hvorvidt du kan komme i et omsorgsforløb på stedet. Det kan være vanskeligt at angive en udtømmende liste over hvornår man kan komme i et omsorgsforløb, men ofte vil det være muligt hvis man har en eller flere dominerende sociale udfordringer. Det kan være et betydeligt misbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer, langvarig ledighed i kombination med lavt uddannelsesniveau, manglende relationer eller lign. Ofte vil der være mere end én social udfordring som har en gensidigt forstærkende effekt.

Du betegnes som funktionel hjemløs hvis du har en bolig, men ikke magter at opholde dig i den som følge af svære sociale udfordringer. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du kan komme i et omsorgsforløb på STIEN kan du altid kontakte os på 7020 7270 for at få nærmere rådgivning og afklaring.