Omsorgsforløb

OMSORGSFORLØB


Omsorgsforløb efter Servicelovens §110.

STIEN tilbyder omsorgsforløb efter Servicelovens §110. Det er vigtigt at understrege at alle omsorgsforløb er strengt stof- og alkoholfrie. Det betyder at der ikke må anvendes nogle former for stemningsændrende midler i forløbet.

Det er STIEN der træffer afgørelse om hvorvidt du kan komme i et omsorgsforløb på stedet. Det kan være vanskeligt at angive en udtømmende liste over hvornår man kan komme i et omsorgsforløb, men ofte vil det være muligt hvis man har en eller flere dominerende sociale udfordringer. Det kan være et betydeligt misbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer, langvarig ledighed i kombination med lavt uddannelsesniveau, manglende relationer eller lign. Ofte vil der være mere end én social udfordring som har en gensidigt forstærkende effekt. Du betegnes som funktionel hjemløs hvis du har en bolig, men ikke magter at opholde dig i den som følge af svære sociale udfordringer. Hvis du har en eller flere sociale udfordringer eller generelt har oplevet en betydelig social deroute, kan du anmode om at blive optaget på en af STIENs omsorgspladser. Den typiske procedure i et omsorgsforløb vil være følgende:

• Der tages kontakt til STIEN. Enten ved at du selv henvender dig eller gennem din kommunale sagsbehandler.

• Der aftales et forbesøg hos os, hvor vi får en snak om gensidige forventninger samt fastlægger om der er grundlag for et omsorgsforløb ift. Servicelovens §110.

• Du indskrives på STIEN. Her bliver får du bl.a. udleveret materiale om opholdet, en mappe om reglerne og dagligdagen på stedet, afgiver en række samtykkeerklæringer, bliver tilset af sundhedsfagligt personale samt får dit eget eneværelse.

• Efter ca. 14 dage til 1 mdr. udarbejdes en opholdsplan, som omfatter de indsatser der iværksættes i dit forløb på STIEN, ligesom den indeholder oplysninger om dig der er relevant for at give dig den bedst mulige hjælp både under og efter forløbet.

• Der er i hele dit omsorgsforløb et tæt samarbejde med den kommune du bor i. Denne betegnes som din handlekommune.

• Du får under hele forløbet hjælp til at håndtere dine udfordringer, både fysiske, mentalt, privatøkonomisk, kontakt med det offentlige og andet der måtte være relevant.

• Du kan have adresse på STIEN hvis du ikke selv har en adresse hvor du kan modtage post.

• Første del af dit omsorgsforløb er stabiliserende og rehabiliterende. Det foregår på vores matrikel på Tørningvej. Anden del er resocialiserende og samfundsinkluderende. Det foregår på vores matrikel på Jernhytvej. Derfor vil forløbene typisk afvikles på de to matrikler, hvor reglerne for ophold det enkelte sted afspejler det formål der tilsigtes i forløbet. Du får meget mere information herom ifm. dit ophold.

• Det er forventningen at dit forløb kan afsluttes når du har opnået en betydelig selvstændighed i dit eget liv og er i stand til at håndtere din tilværelse på en hensigtsmæssig måde uden dominerende udfordringer.

I dit omsorgsforløb skal du være opmærksom på at når du opholder dig på matriklen, Tørningvej, vil der være en daglig betaling for kost på kr. 80,-. Der betales altid forud og for en mdr. ad gangen. Evt. restance vil naturligvis refunderes til dig hvis du afbryder dit forløb inden udløbet af en måned. Beløbet på kr. 80,- dækker over alle daglige måltider, mellemmåltider, kaffe, kakao, mælk, juice og lign. Du har således ikke øvrige udgifter til forplejning i forløb på Tørningvej. På matriklen, Jernhytvej, er der ikke betaling for kost, da du selv har ansvaret for at handle, lave mad, vaske tøj osv. Din kommune kan i øvrigt fastlægge en betaling for logi på op til kr. 93,- pr. døgn jf. gældende lov. Om kommunen træffer afgørelse om denne betaling eller ej afhænger af din privatøkonomiske situation og dit månedlige rådighedsbeløb. Du får hjælp til at udarbejde budget og generel privatøkonomisk rådgivning i forløbet på STIEN.

Vi tilbyder alle borgere i omsorgsforløb en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats. Vi hjælper dig med at få styr på de personlige udfordringer du har både nu og i fremtiden. Læs hele lovteksten til Servicelovens §110 her: https://danskelove.dk/serviceloven/110

Alle omsorgsforløb på STIEN er stof- og alkoholfrie. Vi tilbyder eneværelser, samt rolige og afstressende omgivelser i form af hjemlige rammer og en seværdig omkringliggende natur. Du får mest ud af dit omsorgsforløb hvis du har et ønske om en positiv forandring i dit liv.