Personale

Oversigt over medarbejdere på STIEN


Ledelse

Michael Knudsen, Centerleder

Selvstændig siden 1983 (herunder siden 2006 på STIEN). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Vivi Petersen, administrationschef

Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden 2006. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Banke, chef for jura og kommunikation

Uddannet som cand.scient.pol og bac. i jura. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere i dobbeltdiagnoser.

Administration

Helle Palle, administrationsmedarbejder, PA

Uddannet i administration og som klinikassistent. Har været tilknyttet STIEN siden 2014. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder, sagsbehandling

Uddannet i IT-support og administration. Har været tilknyttet STIEN siden 2013. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Sundhedsfagligt team

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk lægekonsulent og virksomhedsansvarlig læge

Psykiater. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år. Håndterer især psykiske udfordringer. Har været tilknyttet STIEN siden 2019.

Malene Richardt, lægekonsulent, speciallæge i almen medicin

Læge som har bred erfaring fra sundhedsvæsenet. Malene har beskæftiget sig med stort set alle elementer af lægegerningen, herunder rusmiddelbehandling og psykiatrien. Tilknyttet STIEN siden 2023.

Rune Voss Kristensen, lægekonsulent, tilkaldevagt

Læge som er under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Tilknyttet STIEN siden 2022.

Sidse Skaar, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Har været tilknyttet STIEN siden 2023 som ansvarlig for bl.a. medicinhåndtering samt almen sundhedsfaglige forhold. Har bl.a. erfaring fra sygeplejefagligt arbejde i Psykiatrien.

Tværfagligt team

Per Nicolaisen, tværfaglig medarbejder

Tilknyttet STIEN siden 2011. Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har kursus som underviser i Eneagram.

Tom Hudecek, behandler

Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Er uddannet i NADA-akupunktur. Har været tilknyttet STIEN siden 2018.

Dorthe Niemann, behandler og familieterapeut

Uddannet socialpædagog og har flere diplomuddannelser med fokus på børn. Dorthe står bl.a. for pårørendebehandlingen på STIEN. Har en betydelig erhvervserfaring fra arbejde med dysfunktion i familien, børns reaktion på misbrug og lign. Har været tilknyttet STIEN siden 2020.

Malene Berg Cristianini, terapeut, rådgiver og døgnomsorgsmedarbejder

Har baggrund fra mange år i offentligt misbrugsbehandling. Har kompetencer indenfor et bredt felt af
terapeutiske metoder samt social- og sundhedssektoren. Har udvidet medicinhåndteringskurs og er NADA-
akutpunktør. Ansat siden 2023.

Mads Løwe Hansen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har arbejdet i socialpædagogiske tilbud og den kommunale beskæftigelsessektor. Fastansat siden 2020. Har udvidet medicinhåndteringskursus samt kurser i Eneagram og neuropædagogik.

Heidi Pustelnik, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Fastansat siden 2021.

Lene Hygum, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2021.

Thomas Bødker Sørensen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Frivillig leder af et værested igennem de seneste mange år. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Martin Frantsen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagogisk assistent. Har udvidet medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Janni Lauritzen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Christina Schnoor, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Jonas Olsen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Martin Frantsen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagogisk assistent. Har udvidet medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Niels Nicolai Krogh, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2023.

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede;

Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent

Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog, supervision og kurser

Henrik Rindom, psykiater, fast supervision og faglig sparring

Henrik Møller, psykolog, fast individuel og fælles supervision,

Derudover er der tilknyttet såvel interne som eksterne funktioner i relation til IT og support.