Personale_ny

Oversigt over medarbejdere på STIEN med faglig baggrund pr. 01.02.2023

Ledelse;

Michael Knudsen, Centerleder

Selvstændig siden 1983 (herunder siden 2006 på STIEN). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Vivi Petersen, administrationschef

Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden 2006. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Banke, chef for jura og kommunikation

Uddannet som cand.scient.pol og bac. i jura. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere i dobbeltdiagnoser.

Per Nicolaisen, souschef

Erhvervsleder gennem 15 år (Siden 2015 på STIEN). Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har kursus som underviser i Eneagram.

Administration;

Helle Palle, administrationsmedarbejder, PA

Uddannet i administration og som klinikassistent. Har været tilknyttet STIEN siden 2014. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder, sagsbehandling

Uddannet i IT-support og administration. Har været tilknyttet STIEN siden 2013. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Sundhedsfagligt team;

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk lægekonsulent og virksomhedsansvarlig læge

Psykiater. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år. Håndterer især psykiske udfordringer. Har været tilknyttet STIEN siden 2019.

Renate Weber-Ehlers, lægekonsulent

Speciallæge i almen medicin og med bred erfaring igennem mange år i sygehusvæsenet og ved lægevagten. Håndterer bl.a. somatiske forhold på STIEN. Har været tilknyttet STIEN siden 2020.

Rune Voss Kristensen, lægekonsulent, tilkaldevagt

Læge som er under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Er tilknyttet en lægepraksis i Haderslev
under sit uddannelsesforløb.

Sidse Skaar, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Har været tilknyttet STIEN siden 2023 som ansvarlig for bl.a. medicinhåndtering
samt almen sundhedsfaglige forhold. Har bl.a. erfaring fra sygeplejefagligt arbejde i Psykiatrien.

Ingelise Vilhelmsen, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Har været tilknyttet STIEN siden 2018. Varetager almene sundhedsfaglige forhold.
Har bred erfaring fra bl.a. sygehus, psykiatri og almen praksis. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Tværfagligt team;

Tom Hudecek, behandler

Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Er uddannet i NADA-akupunktur. Har været tilknyttet STIEN siden 2018.

Dorthe Niemann, behandler og familieterapeut,

Uddannet socialpædagog og har flere diplomuddannelser med fokus på børn. Dorthe står bl.a. for pårørendebehandlingen på STIEN. Har en betydelig erhvervserfaring fra arbejde med dysfunktion i familien, børns reaktion på misbrug og lign. Har været tilknyttet STIEN siden 2020.

Malene Berg Cristianini, terapeut, rådgiver og døgnomsorgsmedarbejder,

Har baggrund fra mange år i offentligt misbrugsbehandling. Har kompetencer indenfor et bredt felt af
terapeutiske metoder samt social- og sundhedssektoren. Har udvidet medicinhåndteringskurs og er NADA-
akutpunktør. Ansat siden 2023.

 

Mads Løwe Hansen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har arbejdet i socialpædagogiske tilbud og den kommunale beskæftigelsessektor. Fastansat siden 2020. Har udvidet medicinhåndteringskursus samt kurser i Eneagram og neuropædagogik.

Heidi Pustelnik, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Fastansat siden 2021.

Lene Hygum, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Fastansat siden 2021.

Jette Roed, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet lægesekretær. Har erfaring fra arbejde på flere forskellige sygehusafdelinger. ar brugerbaggrund
fra STIEN. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Har kursus i NADA-akupunktur. Fastansat siden
2020

Jacob Madsen, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Baggrund fra det private erhvervsliv i diverse servicejobs. Har brugerbaggrund fra STIEN. på flere
forskellige sygehusafdelinger. ar brugerbaggrund fra STIEN. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus.
Har kursus i NADA-akupunktur. Fastansat siden 2022

Bjarne Wojtaszewski, rådgiver / døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har erfaring fra arbejde i botilbud. Har kursus i NADA-akupunktur. Har internt og
eksternt udvidet medicinhåndteringskursus. Ansat siden 2022.

Tave Van Derbruggen Bjerre, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkald og weekender

Læser psykologi, kandidat. Ansvarlig for en selvhjælpsgruppe for OCD- og angst. Underviser selv i fag på
psykologstudiet. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Tilknyttet STIEN siden 2020.

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede;

Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent

Charlotte Vange Løvsted, lektor ved VIA University College, supervision og kurser

Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog, supervision og kurser

Henrik Rindom, psykiater, fast supervision og faglig sparring

Henrik Møller, psykolog, fast individuel og fælles supervision,

Derudover er der tilknyttet to eksterne IT-specialister, Morten Knudsen og Jakob Ladingkær