Behandlingscenter for det offentlige

Botilbud

Alle forløb på Stien er at betegne som ”midlertidige botilbud”. Der gælder uanset om man er i et kortere behandlingsforløb eller et længere varigt socialt trænende forløb.

Alle forløb på Stien er at betegne som ”midlertidige botilbud”. Der gælder uanset om man er i et kortere behandlingsforløb eller et længere varigt socialt trænende forløb. Vi er underlagt Socialtilsynet i forhold til at leve op til en række servicekrav (se mere på www.socialtilsynsyd.dk og www.tilbudsportalen.dk). Det gælder også for den ramme, der lavpraktisk afgør de fysiske forhold når man har et midlertidigt værelse på Stien.

Servicelovens § 107 er først og fremmest med til at sikre, at vi som sted lever op til de kvalitetskrav der gælder i forhold til at tilbyde den enkelte en ordentlig fysisk ramme for sit forløb.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Få et uforpligtende tilbud

Ønsker du priser angående en bestemt ydelse, benyt kontaktformularen herunder