Socialtilsynets bedømmelser – tilsynsrapporter

SOCIALTILSYNETS BEDØMMELSER – TILSYNSRAPPORTER


Tilsynsbedømmelser

Socialtilsynet fører tilsyn med alle offentligt finansierede forløb på STIEN. Dvs. behandlingsforløb efter Servicelovens §§101-107 (stofmisbrugsbehandling) og Sundhedslovens §141 (alkoholmisbrugsbehandling). Derudover føres der tilsyn med ophold efter Servicelovens §110 (omsorgsforløb).

Der kan være både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og typisk kommer der en tilsynskonsulent mindst en gang om året pr. tilbud. Tilsynskonsulenterne tager udgangspunkt i den såkaldte Kvalitetsmodel når de bedømmer det enkelte tilbud. Den omfatter syv centrale temaer som bedømmes fra 1-5 ift. hvordan tilbuddet leverer på de enkelte temaer.

De syv temaer er; 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og relationer 3. Målgrupper, metoder og resultater 4. Sundhed og trivsel 5. Organisation og ledelse 6. Kompetencer 7. Fysiske rammer

Når der er foretaget bedømmelse af de enkelte temaer, opsamles den samlede bedømmelse i et såkaldt spindelvæv, som viser i hvor høj grad til tilbuddet, efter socialtilsynets vurdering, arbejder relevant, fagligt kompetent og lign. med de enkelte tema.

Vi har indsat de seneste bedømmelser fra Socialtilsynet her:

Læs mere om kvalitetsmodellen her: https://sbst.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-auditfunktion/haandbog-for-socialtilsyn/kvalitetsmodel

Tilsynsrapport

Vi er godkendte under statens Sociale Tilsyn.
Fornål med tilsynsordningen:
At påse, at børn og unge får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Udvalget for Børn og Familie har truffet. At tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde – i overensstemmelse med gældende love og regler for tilbuddet. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene.