Styrelsen for patientsikkerhed

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED


STIEN er underlagt tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed (SPTS). Det følger af gældende lov, at STPS skal føre tilsyn med STIENs sundhedsfaglige virksomhed, hvilket bl.a. gælder for medicinhåndtering, lægelige indsatser og lign.

STPS oplyser selv følgende om tilsyn med behandlingssteder:

Vi fører som udgangspunkt tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger udpeger vi risikoområder til planlagte tilsyn. I øjeblikket er vi i en kortlægningsfase, hvor udvælgelsen af det enkelte behandlingssted til planlagte tilsyn foregår som en stikprøve. Dvs. at det enkelte behandlingssted ikke anses for at udgøre en særlig patientsikkerhedsrisiko, men får tilsyn som led i en fastlæggelse af en risikoprofil for typen af behandlingssted.

Vi gennemfører også reaktive tilsyn, hvor der er en særlig og konkret bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted.

Vi udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det sundhedsfaglige tilsyn.