Til sagsbehandlere

TIL SAGSBEHANDLERE


Alle offentligt bevilliget behandlingsforløb på STIEN er omfattet af en række værktøjer så sagsbehandler kan holde sig orienteret om tilbuddets indhold, gældende indsatser og lign.

Efter henvendelse til STIEN fremsender vi altid følgende;

– En kontrakt med angivelse af pris, forventet længde og overordnede indsatser
– En behandlingsplan med angivelse af konkrete indsatser, som påtænkes i forløbet

Det er altid muligt at få indarbejdet kommunale mål i såvel kontrakt som behandlingsplan. Vi bestræber os på løbende af aflægge status, såvel mundtligt som skriftligt i forløbet, så det er lettest muligt for handlekommunen at sikre en grundig sagsoplysning. Det er vigtigt for os, at såvel borgeren som sagsbehandler, finder behandlingsprocessen let tilgængelig, overskuelig og at alle indsatser, i videst muligt omfang, er forankret i en gensidig dialog og samarbejde.

Du kan altid kontakte os på telefon: 7020 7270 og forespørge en behandlingsplads. Vi har telefonen åben hele døgnet. Hvis du har mere specifikke spørgsmål til kontrakt, behandlingsplaner eller lign. kan Thomas kontaktes på mail: tb@bhcs.dk