Tilsynsbedømmelser

Tilsynsbedømmelser

Socialtilsynet fører tilsyn med alle offentligt finansierede forløb på STIEN. Dvs. behandlingsforløb efter Servicelovens §§101-107 (stofmisbrugsbehandling) og Sundhedslovens §141 (alkoholmisbrugsbehandling). Derudover føres der tilsyn med ophold efter Servicelovens §110 (omsorgsforløb).

Der kan være både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og typisk kommer der en tilsynskonsulent mindst en gang om året pr. tilbud.

Tilsynskonsulenterne tager udgangspunkt i den såkaldte Kvalitetsmodel når de bedømmer det enkelte tilbud. Den omfatter syv centrale temaer som bedømmes fra 1-5 ift. hvordan tilbuddet leverer på de enkelte temaer.

De syv temaer er;
1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Når der er foretaget bedømmelse af de enkelte temaer, opsamles den samlede bedømmelse i et såkaldt spindelvæv, som viser i hvor høj grad til tilbuddet, efter socialtilsynets vurdering, arbejder relevant, fagligt kompetent og lign. med de enkelte tema.

Vi har indsat de seneste bedømmelser fra Socialtilsynet her: