Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

Vi er godkendte under statens Sociale Tilsyn.

Fornål med tilsynsordningen:

  • At påse, at børn og unge får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Udvalget for Børn og Familie har truffet.
  • At tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde – i overensstemmelse med gældende love og regler for tilbuddet.
  • At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.
  • At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene.